DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Covid-19

Person in a woodland wearing a mask over their mouth and nose

PA GYMORTH MAE COED LLEOL YN EI GYNNIG I BOBL YN YSTOD COVID-19? 

Yn ystod y cyfnod hwn o gynnal pellter corfforol, rydym yn helpu pobl ledled Cymru i wella eu llesiant drwy gysylltu â natur yn y ffyrdd hyn:

 • Rydym yn cynnal cyrsiau 6 wythnos ar-lein am ddim. Dewch i ddysgu gyda ni am goetiroedd, natur a lles.
 • Rydym wedi lansio sianel YouTube newydd i rannu fideos natur yn wythnosol, wedi eu gwneud gan ein Mentoriaid ac Arweinwyr Coetir arbenigol.
 • Rydym wedi bod yn gwneud Canllawiau Gweithgaredd yn Gymraeg a Saesneg i’ch cefnogi chi wrth wneud ein gweithgareddau fideo YouTube
 • Mae ein grwpiau prosiect lleol yn cynnal ledled Cymru. Cysylltwch â Swyddog Prosiect yn eich ardal i ymuno a ni.
 • Rydym wedi bod yn cefnogi grŵp gwirfoddol yng Nghanolbarth Cymru o’r enw Calon Meddwl Corff i ledaenu’r neges am eu gweithgareddau llesiant ar-lein am ddim.

Cliciwch yma i archebu eich lle ar sesiwn, neu i gyfeirio rhywun arall.

 

BETH SYDD ANGEN I REOLWYR COETIROEDD YNG NGHYMRU WYBOD YN YSTOD COVID-19? 

Fodd bynnag, os ydych yn teimlo bod perygl y cewch eich herio wrth wneud eich tasgau a'ch dyletswyddau angenrheidiol yn eich coetir, efallai y bydd ein Llythyr Cysur Perchnogio yn ddefnyddiol i esbonio'r angen am y gwaith rydych yn ei wneud.

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â Covid-19 ar gyfer Rheolwyr Coetiroedd, ewch i newyddion Covid-19.

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar-lein i gefnogi Aelodau Coed Lleol, gan gynnwys tasgau ar-lein ac ymweliadau coetiroedd rhithiol. Ewch i dudalen digwyddiadau Coed Lleol i gael rhagor o fanylion. Ewch i dudalen digwyddiadau i gael rhagor o fanylion.

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

 • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

 • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

 • Dolgellau
 • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
small frame

Framed Basket Making

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale
 • 18 Mar 2022 - 18 Mar 2022
Learn how to make a traditional framed basket with Rachel Evans more...