DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Eginiad

Mae Eginiad yn brosiect a arweinir gan y gymuned a gefnogir gan Coed Lleol ac EcoDyfi, ar y cyd â Trywydd Iach. Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, ei nod yw helpu, ymgysylltu a gwella llesiant.

Mae'r prosiect yn cynnig sesiynau byw ar-lein, am ddim, gyda hwyluswyr cymunedol a phroffesiynol lleol ym Machynlleth i gefnogi pobl sydd gartref yn ystod y cyfnod clo. Mae sesiynau’n cynnwys ioga, cyswllt â natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong, canu, celf a mwy.

Ein hamserlenSut i ymuno â'r sesiynau

Noder: Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y sesiwn, ac rydych yn cymryd rhan ar eich menter eich hun. 

A hoffech chi wirfoddoli?


Os hoffech chi gymryd rhan yn y grŵp fel hwyluswr, gyda chymorth dros y ffôn neu fel rhan o’r tîm, cwblhewch y ffurflen hon.

Cysylltwch â ni


E-bost: [email protected]

Calon Meddwl Corff. Heart Mind Body

Rhowch rodd


Rydym yn codi arian, rhowch yma: ecodyfi.cymru/cydweithio-ag-eraill

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...