DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coed Actif Ceredigion

A group of Actif Woods Ceredigion participants standing around a shelter in a woodland

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) yn cynnal grwpiau gweithgareddau iechyd a lles mewn coetir yng Ngheredigion, yn rhan o raglen Coed Actif Cymru. Dewch i weld sut all coetiroedd adfywio eich enaid, tra byddwch chi’n dysgu gofalu am yr amgylchedd.

Beth sy'n digwydd yn Coed Actif Ceredigion?


Bwriad ein sesiynau yw rhoi’r cyfle i’r aelodau ddysgu sgiliau newydd, magu hyder, rhoi amgylchedd cyfeillgar a chyfle i wneud ffrindiau, treulio amser yn yr awyr agored a gwarchod yr amgylchedd naturiol.

Gall pob sesiwn roi sylw i amryw o weithgareddau coetir, fel:

 • Coginio ar dân gwersyll a chwilota
 • Crwydro coetir
 • Gweithgareddau cadwraeth
 • Crefftau coetir
 • Campfa werdd
 • Sgiliau goroesi
 • Ymwybyddiaeth ofalgar
 • Bod yn un â’r goedwig
  a llawer mwy!

Pam ddylwn i ymuno?


Gwelwyd bod treulio amser mewn coetir yn lleihau pwysedd gwaed a chyfradd curiad y galon, yn lleihau faint o hormonau straen a gynhyrchir, yn rhoi hwb i’r system imiwnedd ac yn gwella’r teimlad o les yn gyffredinol. Dyma rai dyfyniadau gan aelodau:

 “Mae Coed Actif yn arbennig ac wedi fy helpu i mewn sawl ffordd yn ystod y 4-5 mlynedd ddiwethaf. Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau ac atgofion!” 
(Cyfranogydd, Grŵp Galw Heibio Wythnosol)

 “Byddwn yn dweud fod bod yn rhan o’r grŵp Coed Actif wedi lleihau fy mhryderon. Rwy’n teimlo’n fwy cyfforddus yn bod allan ac mae wedi rhoi mwy o egni i mi. Mae wedi fy ngwneud yn fwy hyderus" 
(Cyfranogwr, Grŵp Teulu 2019)

Darllenwch fwy am sut all coetiroedd fod yn llesol i iechyd a lles ar ein tudalen Coedwigaeth Gymdeithasol i Aelodau.

Sut mae cymryd rhan?


Yn ystod Covid-19, rydym ni wedi bod yn gweithio ar-lein i helpu pobl gysylltu â natur a choetiroedd o’u cartref ac yn eu hardal leol.

Rydym ni wrthi’n gweithio ar gael dychwelyd i’r coed yn ddiogel cyn gynted â phosibl. Ewch i'n tudalen digwyddiadau, ac ar ein tudalen Facebook am y newyddion diweddaraf.

Dewch i gyfarfod â'r tîm 


 Photo of Cath Cave

Cath Cave
Swyddog Prosiect Ceredigion
[email protected]

Dilynwch ni


Facebook logo@ActifWoodsWalesAberystwyth


Facebook groups logo

Ymunwch â'n Grŵp Facebook Cerddwyr Dydd Mercher

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

 • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

 • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

 • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
complete chair 1

Rustic Chair Making

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
 • 18 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Learn how to make a unique Rustic Chair out of hazel rods, with a woven seat. more...