DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coed Actif Sir Gaerfyrddin

A group of people sitting on chairs in a woodland

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) yn cynnal grwpiau gweithgareddau iechyd a lles mewn coetir yn Sir Gaerfyrddin, yn rhan o raglen Coed Actif Cymru. Dewch i weld sut all coetiroedd adfywio eich enaid, tra byddwch chi’n dysgu gofalu am yr amgylchedd.

Beth sy'n digwydd yn Coed Actif Sir Gaerfyrddin? 


Bwriad ein sesiynau yw rhoi’r cyfle i’r aelodau ddysgu sgiliau newydd, magu hyder, rhoi amgylchedd cyfeillgar a chyfle i wneud ffrindiau, treulio amser yn yr awyr agored a gwarchod yr amgylchedd naturiol.

Gall pob sesiwn roi sylw i amryw o weithgareddau coetir, fel:

 • Coginio ar dân gwersyll a chwilota
 • Crwydro coetir
 • Gweithgareddau cadwraeth
 • Crefftau coetir
 • Campfa werdd
 • Sgiliau goroesi
 • Ymwybyddiaeth ofalgar
 • Bod yn un â’r goedwig
 • a llawer mwy!

Two people in a woodland doing woodwork on shave horses

Pam ddylwn i ymuno?


Gwelwyd bod treulio amser mewn coetir yn lleihau pwysedd gwaed a chyfradd curiad y galon, yn lleihau faint o hormonau straen a gynhyrchir, yn rhoi hwb i’r system imiwnedd ac yn gwella’r teimlad o les yn gyffredinol. Dyma rai dyfyniadau gan aelodau:

“Mae Coed Actif yn arbennig ac wedi fy helpu i mewn sawl ffordd yn ystod y 4-5 mlynedd ddiwethaf. Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau ac atgofion!” 
(Cyfranogydd, Grŵp Galw Heibio Wythnosol)

 “Byddwn yn dweud fod bod yn rhan o’r grŵp Coed Actif wedi lleihau fy mhryderon. Rwy’n teimlo’n fwy cyfforddus yn bod allan ac mae wedi rhoi mwy o egni i mi. Mae wedi fy ngwneud yn fwy hyderus" 
(Cyfranogwr, Grŵp Teulu 2019)

Darllenwch fwy am sut all coetiroedd fod yn llesol i iechyd a lles ar ein tudalen Coedwigaeth Gymdeithasol i Aelodau.

Sut mae cymryd rhan?


Yn ystod Covid-19, rydym ni wedi bod yn gweithio ar-lein i helpu pobl gysylltu â natur a choetiroedd o’u cartref ac yn eu hardal leol.

Rydym ni wrthi’n gweithio ar gael dychwelyd i’r coed yn ddiogel cyn gynted â phosibl. Ewch i'n tudalen digwyddiadau, ac ar ein tudalen Facebook am y newyddion diweddaraf.

Dewch i gyfarfod â'r tîm 


 

Becky Brandwood – Cormack
Swyddog Prosiect Lles Coetir, Sir Gaerfyrddin
[email protected]
01654 700061 ext. 4

Dilynwch ni


Facebook logo @ActifWoodsWalesCarmarthenshire

 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

 • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

 • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

 • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
 • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...