DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru

Mae Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru yn brosiect yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, sy’n archwilio cyfleoedd arloesol ar gyfer iechyd gwyrdd, yn cefnogi mentrau presennol ac yn edrych am ffyrdd o wella ardaloedd coetir a mynediad ar gyfer pobl o bob gallu.

Mae’r prosiect wedi’i oedi ar hyn o bryd wrth inni chwilio am ragor o gyllid.

Mae gwella mynediad at fannau gwyrdd a gwasanaethau iechyd sy’n seiliedig ar natur yn dod yn ddadl boblogaidd. Mae manteision iechyd a llesiant a gydnabyddir yn eang o dreulio amser yn yr awyr agored, gan gynnwys llai o straen a thueddiadau iselder. O ganlyniad, mae'r sector iechyd yn defnyddio gofal ataliol a gofal nad yw'n feddygol yn amlach, drwy bresgripsiynu cymdeithasol a choedwigaeth gymdeithasol.

Mae Coed Lleol, gyda chyllid gan y Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant, wedi ymgynghori ag ymarferwyr lleol i'n galluogi i gyflwyno achos dros ariannu gwelliannau Seilwaith Gwyrdd i goetiroedd penodol yn siroedd Hywel Dda. Gallwch ddarllen ein hadroddiad, yma.

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...