DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru

Mae Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru yn brosiect yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, sy’n archwilio cyfleoedd arloesol ar gyfer iechyd gwyrdd, yn cefnogi mentrau presennol ac yn edrych am ffyrdd o wella ardaloedd coetir a mynediad ar gyfer pobl o bob gallu.

Mae’r prosiect wedi’i oedi ar hyn o bryd wrth inni chwilio am ragor o gyllid.

Mae gwella mynediad at fannau gwyrdd a gwasanaethau iechyd sy’n seiliedig ar natur yn dod yn ddadl boblogaidd. Mae manteision iechyd a llesiant a gydnabyddir yn eang o dreulio amser yn yr awyr agored, gan gynnwys llai o straen a thueddiadau iselder. O ganlyniad, mae'r sector iechyd yn defnyddio gofal ataliol a gofal nad yw'n feddygol yn amlach, drwy bresgripsiynu cymdeithasol a choedwigaeth gymdeithasol.

Mae Coed Lleol, gyda chyllid gan y Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant, wedi ymgynghori ag ymarferwyr lleol i'n galluogi i gyflwyno achos dros ariannu gwelliannau Seilwaith Gwyrdd i goetiroedd penodol yn siroedd Hywel Dda. Gallwch ddarllen ein hadroddiad, yma.

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

  • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

  • Dolgellau
  • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
DSCN2441

Timber Measuring

  • Cashel Forest Trust, Rowardennan, Glasgow, G63 0AW
  • 25 Feb 2022 - 25 Feb 2022
The course is designed to provide woodland owners, managers, agents and contractors the ability to calculate accurately timber volumes in standing trees, woodland compartments and road side stacks. more...