DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Cyrsiau ar-lein

Dros y gaeaf rydym yn cynnal cyrsiau ar-lein 6 wythnos am ddim i helpu i wella iechyd a lles trwy gysylltu â choetiroedd a natur. Bydd ein cyrsiau i gyd yn cael eu cynnal yn Saesneg ar Zoom.

Ein cyrsiau

Bwyd Bendigedig

Dysgwch am hanfodion diet iach, cynaeafu a chymerwch ran mewn sesiynau coginio ar-lein. Mae hwn yn gwrs wedi’i achredu gan Agored Cymru.
11 Tach - 16 Rhag, 11yb -12yp
10 Ion - 14 Chwe, 6yp - 7yp

Cyflwyniad i feddyginiaeth lysieuol

I unigolion brwdfrydig sydd â diddordeb mewn planhigion llesol, cynaeafu a chynhyrchu meddyginiaethau.
9 Tach - 14 Rhag, 6yp - 7yp
8 Chwe - 15 Mawrth, 6yp - 7yp

Cysylltu â natur er mwyn llesiant

Rhowch gynnig ar weithgareddau yn ystod yr hydref a’r gaeaf er mwyn gwella llesiant.
12 Tach - 17 Rhag, 10yb-11yb

Defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy

Dysgwch am ecoleg ardal a’r effeithiau cadarnhaol a negyddol o ddefnyddio adnoddau naturiol. Mae hwn yn gwrs wedi’i achredu gan Agored Cymru.
12 Ion - 16 Chwe, 6yp-7yp

Natur ydyn ni!

Myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar i gysylltu â chi’ch hun fel rhan o’r byd naturiol ac offer i gymryd i mewn i’ch bywyd bob dydd i gefnogi lles.
8 Chwe - 15 Mawrth, 4yp - 5.15yp

Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Edrych ar amrywiaeth o broblemau amgylcheddol yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Mae hwn yn gwrs wedi’i achredu gan Agored Cymru.
23 Chwe - 30 Mawrth, 6yp - 7yp 

Cofrestwch 

A ydych erioed wedi cymryd rhan yn unrhyw un o'n gweithgareddau, ar-lein neu'n bersonol?

A ydych erioed wedi cymryd rhan yn unrhyw un o'n gweithgareddau?

Cyrsiau wedi’u hachredu gan Agored Cymru

Er mwyn ennill achrediad ar gyfer y cyrsiau hyn, mae angen cwblhau llyfr gwaith byr sy'n cefnogi cynnwys y cwrs a'ch dysgu.  Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill tystysgrif gan Agored Cymru.

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
20180408 154119

Make a Shave Horse

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 21 May 2022 - 22 May 2022
Learn how to make your own Shave horse in the traditional English Bodgers style. more...