DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Tendr ar gyfer Gwerthuso Prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Coed Lleol-Small Woods

9 Chwef 2022

Rydym yn awyddus i benodi gwerthuswr profiadol (unigolyn neu gwmni) i ymgymryd â gwerthusiad o brosiect Iechyd Awyr Agored a Seilwaith Gwyrdd Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW). 

Rydym angen gwerthusiad sy'n ystyried y prosesau a'r canlyniadau, gan ddechrau ym mis Mawrth 2022 a chefnogi'r prosiect drwy gydol ei gyfnod gweithredu, o fis Ebrill 2021 hyd at fis Ionawr 2023.  Yn ddelfrydol, byddai'r gwerthuswr yn arbenigwr mewn gwerthuso ymyriadau iechyd sy'n seiliedig ar natur a phrosesau a chanlyniadau iechyd.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd dewisol weithio ochr yn ochr â'n Cydlynydd Ymchwil a Gwerthuso mewnol a chynorthwyo i atgyfnerthu'r dulliau gwerthuso sydd eisoes ar waith.

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 1 Mawrth. Cyflwynwch eich cais i: [email protected]

Manylion yma

Dogfennau ategol

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...