DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coed Lleol wedi ymddangos yn New Voices from Wales gan BBC Two

8 Ebrill 2021

 

Fis Rhagfyr 2020, cynhaliodd Swyddog Prosiect Coed Lleol, Anna Stickland, sesiwn flasu llesiant coetir yn nhref Ystradgynlais, de Cymru. 

Ymddangosodd y sesiwn ym mhennod Refuge o New Voices from Wales ar BBC Two, a oedd yn dilyn Aboudi ac Ahmad, dau frawd a symudodd i'r dref gyda'u teuluoedd ar ôl dianc rhag rhyfel cartref Syria.

Er bod Coed Lleol yn gweithio ledled Cymru, nid ydym erioed wedi cynnal cymaint o sesiynau ym Mhowys. Er mai Powys yw'r sir fwyaf o ran arwynebedd, dyma lle mae'r boblogaeth leiaf. Mae Ystradgynlais yng ngwaelod y sir ac yn ffinio Castell-nedd Port Talbot a Chaerfyrddin ac yma ceir diwydiannau traddodiadol y cymoedd, sef cloddio glo a gwaith haearn mewn cymhariaeth â diwydiannau mwy gwledig gweddill y sir. Drwy gydol y pandemig, mae Coed Lleol wedi bod yn cyflwyno sesiynau ar-lein, sydd wedi ein galluogi i gysylltu â phobl y tu hwnt i'r llefydd yr ydym fel arfer yn cynnal prosiectau.

I wylio'r bennod, cliciwch yma i fynd i BBC iPlayer

Dysgwch am weithgareddau llesiant coetir eich ardal chi ar ein tudalen Lle'r ydym yn gweithio.

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...