DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coed Lleol yn myfyrio ar lwyddiannau 2020

29 Ion 2021

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein herio ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf i ailfeddwl sut y gallem ddarparu ein rhaglenni llesiant coetir. Gweithiodd staff Coed Lleol gyda'i gilydd i ddeall anghenion ein cyfranogwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn a llunio strategaeth i helpu a chefnogi cynifer o bobl ag y gallem. Arweiniodd hyn at ein rhaglen #DosNatur, a oedd yn cynnwys Sesiynau Natur a Llesiant dyddiol ar Zoom, a oedd ar gael i bawb yng Nghymru. Mae ein sesiynau Chwilota a Maeth, Gwylio Natur, ac Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Zoom wedi parhau yn 2021.

Gwnaethom hefyd ddechrau sesiynau Zoom lleol ym mhob un o’n hardaloedd prosiectau ledled Cymru, yn galluogi ein cyfranogwyr i barhau i ymgysylltu â ni a’i gilydd. Ar gyfer cyfranogwyr nad oeddynt ar-lein, sefydlwyd gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn gan ganolbwyntio ar sgyrsiau ynghylch natur a llesiant. Er mwyn cefnogi pobl nad oeddynt yn gallu cael mynediad at ein sesiynau Zoom, gwnaethom 21 o fideos Youtube yn trafod llesiant a natur.

Wrth i'r cyfyngiadau lacio tua diwedd 2020, bu'n bosibl i ni ailddechrau rhai o'n grwpiau llesiant coetir wyneb yn wyneb, grwpiau cerdded a sesiynau coetir galw heibio. Bu'r rhain yn fwy poblogaidd nag erioed. Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel ar ôl y cyfnod clo hwn.

Dyma grynodeb o'r hyn a wnaethom yn ystod y pandemig yn 2020. Mae'r adroddiad llawn ar gael i chi ei ddarllen, yma.

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...