DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Cysylltu â natur gyda Coed Lleol yn ystod y cyfnod clo

1 Mai 2020

 A laptop on a table surrounded by leaves and other items to run an online nature workshop.

Nid yw cysylltu â natur fel arfer yn rhywbeth rydym yn ei wneud drwy sgrin gliniadur. Yn ystod y cyfnod clo fodd bynnag, rydym wedi gorfod addasu’n gyflym i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gael y pethau rydym eu hangen ar gyfer ein hiechyd a llesiant. Nid yw wedi bod yn bosibl i Goed Lleol barhau i gynnal ein hystod eang o weithgareddau llesiant yn y coetiroedd, a helpu pobl ledled Cymru i gysylltu â natur. Yn hytrach, rydym wedi mynd ar-lein, yn cynnig cymorth mewn nifer o ffyrdd newydd.

Mae ein Sesiynau Natur Ar-lein yn digwydd yn fyw bob diwrnod yr wythnos ar Zoom. Mae gan bob sesiwn thema wahanol, o Chwilota i Ymwybyddiaeth Ofalgar. Maent am ddim ac wedi'u hanelu at bobl ag anghenion iechyd a llesiant yng Nghymru.

Rydym wedi lansio sianel YouTube newydd i rannu fideos natur yn wythnosol, wedi eu gwneud gan ein Mentoriaid ac Arweinwyr Coetir arbenigol. Yn ein fideo cyntaf, gallwch ddysgu sut i wneud Creision Danadl blasus. Cofiwch danysgrifio i’n sianel fel nad ydych yn methu unrhyw beth.

Ar ein tudalennau Facebook, Instagram a Twitter, rydym yn rhannu postiadau #DosNatur dyddiol – lluniau o goed a phlanhigion o amgylch Machynlleth lle mae ein Cydlynydd Cyhoeddusrwydd yn mynd i gerdded bob dydd. Mae hyn wedi cael ei werthfawrogi'n arbennig gan bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol nad ydynt wedi gallu mynd allan i fyd natur yn ystod y cyfnod clo. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael eich dos dyddiol o natur.

Mae ein grwpiau prosiect lleol ledled Cymru wedi trosglwyddo sesiynau natur awyr agored ar-lein, yn cwrdd yn rhithiol ar gyfer trafodaethau a gweithgareddau natur ysbrydoledig. Cysylltwch â Mentor Coetir eich ardal i ymuno a ni.

Rydym wedi bod yn cynnig Sgyrsiau Natur un i un dros y ffôn i’n cyfranogwyr presennol sy'n cael trafferth gyda theimladau o unigrwydd yn ystod y cyfnod hwn

Rydym hefyd wedi bod yn cefnogi grŵp gwirfoddol yng nghanolbarth Cymru o’r enw Calon Meddwl Corff i ledaenu’r neges am eu gweithgareddau llesiant ar-lein am ddim (gan gynnwys ioga, canu a chi gong).

Rydym i gyd yn hiraethu am fod yn y coetiroedd gyda'n gilydd, ond yn y cyfamser, byddwn yn parhau i weithio ar y ffyrdd amgen hyn o’ch helpu i gysylltu â natur.

 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...