DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ein prosiect Cysylltu Pobl a Natur yn dirwyn i ben ym Merthyr Tudful

30 Rhag 2020

Cynhaliwyd ein prosiect Cysylltu Pobl a Natur ym Merthyr Tudful am dair blynedd, a daeth i ben ym mis Rhagfyr 2020. Roedd yn cefnogi pobl leol i gael mynediad at fannau gwyrdd, gyda'r nod o fod o fudd i iechyd y dirwedd, y gymuned ac unigolion.

"Rwyf wedi elwa cymaint o’r prosiect; mae wedi ehangu fy ngwybodaeth – yn enwedig ynghylch chwilota; mae hynny wir wedi dod yn ddiddordeb mawr i mi. Roedd gallu helpu eraill a rhoi rhywbeth yn ôl yn bwysig i mi hefyd – gan ei fod yn cysylltu â'm dyddiau’n addysgu ac yn rhoi boddhad i mi. Mae fy hyder wedi gwella’n sylweddol, yn enwedig mewn crefftau a sgiliau coetir. Rwyf bellach yn gallu addysgu'r rhain i eraill o fewn CPaN - Mae'n hyfryd addysgu pobl a rhannu'r llawenydd hwnnw"
(Gwirfoddolwr CPaN 2018-2021, sydd bellach wedi'i hyfforddi fel Arweinydd Gweithgaredd).

Gyda chymorth Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, gwnaethom gynnal gweithgareddau ar safleoedd sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i ymgysylltu â chymunedau lleol Bedlinog, y Faenor, Bryngoleu a Gellideg.

Dros y tair blynedd, mae’r prosiect wedi hyfforddi 173 o wirfoddolwyr yn y maes rheoli cefn gwlad, wedi cynnal 40 o sesiynau casglu sbwriel a chadwraeth ac wedi croesawu dros fil o bobl i ddigwyddiadau cymunedol, ymhlith llawer o bethau eraill. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithgareddau coetir ym Merthyr Tudful? Beth am gymryd rhan gyda’n Coed Actif Cymru lleol?

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...