DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Naturefix - ffilmiau newydd yn cael eu rhyddhau!

28 Mawrth 2022

Yn dilyn rhyddhau’r ffilm ‘Woodlands for Wellbeing’, rydym yn falch iawn i gyflwyno’r ffilmiau eraill yn y gyfres a gafodd eu creu yn 2021 ar y cyd â rhaglen Datblygu Gwledig Leader. Mae Coed Lleol yn gweithio’n galed i ymestyn ein cyrhaeddiad ymhlith y sector iechyd ac i wella ein gallu i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd trwy ddulliau digidol, rhithwir.

Roedd y prosiect cydweithredol Naturefix ar gyfer Iechyd a Lles yn cynnwys dod â phartneriaeth o sefydliadau ynghyd i helpu darparwyr gofal iechyd sydd â diddordeb mewn presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd i archwilio'r manteision. Y nod oedd treialu datblygiad adnoddau digidol newydd fel adnodd i rannu profiad a dysgu, dros bellter daearyddol mewn cyfnod o ynysu neu gyfnod clo.

Trwy ddefnyddio dulliau neu sgiliau newydd, rydym yn gallu datblygu adnoddau digidol proffesiynol mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, yn enwedig y sector iechyd. Yna gwnaethom dreialu’r adnoddau hyn mewn digwyddiadau dysgu ar-lein a rhannu sgiliau, i ennyn diddordeb arweinwyr gweithgareddau coetir a gweithwyr iechyd proffesiynol fel ei gilydd. Roedd hyn yn caniatáu i’r adnoddau gael eu rhannu rhwng gwahanol ardaloedd o Gymru a thu hwnt. Cafodd y prosiect arian trwy Gymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Gweithiodd y prosiect mewn partneriaeth i hyrwyddo ymarfer gorau ar draws Cymru gyfan, gweddill y DU a thu hwnt, gyda Cynnal y Cardi (Leader yng Ngheredigion), Cwm Taf Leader (Merthyr Tudful) ac Adfywio Castell-nedd Port Talbot (LEADER CPT) a’r partner newydd Green Care Finland (cymdeithas presgripsiynu cymdeithasol awyr agored seiliedig ar natur yn y Ffindir).

 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...