DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ras cychod hwylio o gwmpas y byd i godi arian ar gyfer Coed Lleol

2 Gorff 2021

Mae Dafydd Hughes, sy'n berchen ar goetir yng Ngheredigion, yn mynd i bendraw'r byd ac yn ôl er mwyn codi arian ar gyfer Coed Lleol.

Fis Medi 2023, bydd Dafydd yn cymryd rhan yn y Global Solo Challenge, cystadleuaeth hwylio o gwmpas y byd yn annibynnol a heb gymorth. Ei fwriad yw codi arian drwy nawdd a chyfraniadau ariannol, gyda'r nod o gefnogi ein gweithgareddau coetir ledled Cymru. Mae newydd gyhoeddi ei nawdd cyntaf, sef Curious Roo Coffee Roasters.

Cwch Dafydd, sy'n dwyn yr enw "Bendigedig"

Mae hyrwyddo iechyd a llesiant drwy gysylltu â choetiroedd yn achos sy'n agos iawn at galon Dafydd. "Prynais goetir i'r gogledd o Dal-y-bont ym mis Mehefin 2017, ac yn fuan wedyn, a heb fod yn gysylltiedig â hynny, gwaethygodd fy iechyd meddwl yn sydyn. Daeth tasgau syml, fel siopa, yn broblem fawr i mi," meddai Dafydd. Yn y pendraw, canfu Dafydd fod treulio amser yn y coetir yn hollbwysig i'w iechyd a'i wellhad. "Dechreuais fynd i'r coetir bron bob diwrnod. Tynnu mieri a chlirio glasbrennau bach," meddai. 

Dafydd yn gweithio yn y coetir

Drwy sgwrs â ffrind, daeth Dafydd i wybod am ein grŵp Coed Actif Ceredigion, a phenderfynodd y byddai'n cynnig ei goetir fel lleoliad i gynnal sesiynau llesiant coetir.  "Mae'n berthynas arbennig, ac o fudd i'r ddwy ochr," meddai. "Rwyf wedi mynychu rhai o'r grwpiau ac mae'n bleser gweld pobl yn mwynhau dod yma, cymryd rhan yn nhasg y diwrnod ac yn gadael gan deimlo'n foddhaus a, gobeithio, wedi cymryd camau i gryfhau eu hiechyd meddwl. Y fantais ychwanegol yw bod y coetir yn cael ei gynnal a'i gadw ac yn ffynnu."

People sitting around a campfire in a woodland

Ein grŵp Coed Actif Ceredigion o gwmpas tân gwersyll yng nghoetir Dafydd

Ar ôl y ras, mae Dafydd yn bwriadu defnyddio ei gwch hwylio i roi profiadau hwylio i'w helpu i gysylltu ag amgylchedd y môr. Mae'r syniad wedi'i ysbrydoli gan ei brofiadau o weithio gyda Coed Lleol i helpu pobl gysylltu â choetiroedd.  

Er mwyn dilyn taith ras Dafydd neu gyfrannu at ymdrechion codi arian, dilynwch ef ar Facebook ac Instagram, neu ewch i'w wefan.

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...