DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Woodlands for Wellbeing

10 Mawrth 2022

 

I nodi Diwrnod Presgripsiynu Cymdeithasol ar 10 Mawrth, mae Coed Lleol yn codi ymwybyddiaeth o fanteision presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd gyda ffilm fer - ‘Woodlands for Wellbeing’ – sy’n arddangos ein gwaith ar draws Cymru.

Bellach yn ei drydedd flwyddyn, mae Diwrnod Presgripsiynu Cymdeithasol yn ddathliad blynyddol sy’n cydnabod grwpiau a phrosiectau cymunedol sydd wedi cadw pobl yn iach ac yn gysylltiedig drwy gydol y pandemig a thu hwnt.

Yn 2020, cydweithiodd Coed Lleol â ‘Leader RDP’ mewn 3 gwlad i gynnal prosiect a geisiodd ymestyn cyrhaeddiad ymysg y sector iechyd a gwella’r gallu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd drwy ddulliau digidol, rhithiol. Canlyniad hyn oedd cyfres o ffilmiau byr hyfryd ac ysbrydoledig yn ymwneud â phwysigrwydd lleoedd gwyrdd ar gyfer iechyd a llesiant. Mae ‘Woodlands for Wellbeing’ yn canolbwyntio ar brofiadau’r cyfranogwyr.

Mae’r ffilmiau hyn wedi treialu ffyrdd newydd o annog gweithwyr iechyd proffesiynol i atgyfeirio i fentrau iechyd yn yr awyr agored ar gyfer llesiant ac iechyd corfforol a meddyliol. Yn ogystal, fe wnaethom drefnu digwyddiadau er mwyn ymgysylltu gweithwyr iechyd proffesiynol mewn modd holistig, drwy sesiynau llesiant coetir awyr agored trochol. Cafodd y rhain effaith wirioneddol ar y cyfranogwyr gan wella’u dealltwriaeth o’n gwaith.

Er mwyn creu’r ffilmiau, mae'r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Gweithiodd y prosiect mewn partneriaeth gyda Chynnal y Cardi (‘Leader’ yng Ngheredigion), ‘Leader’ Cwm Taf (Merthyr Tudful) ac Adfywio Castell-nedd Port Talbot (‘Leader’ yn CnPT) a’n partneriaid newydd, Green Care Finland (cymdeithas presgripsiynu cymdeithasol sy’n seiliedig ar natur yr awyr agored yn y Ffindir), i hyrwyddo arfer gorau ledled Cymru, gweddill y du a thu hwnt .

Gwyliwch ‘Woodland for Wellbeing’ yma.

 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...