DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ymchwilydd Coed Lleol yn cyflawni PhD o Brifysgol Bangor

9 Mawrth 2021

 A hithau wedi'i lleoli yng Ngholeg Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor ac yn gweithio mewn partneriaeth â'r Ysgol Seicoleg, bu Heli Gittins yn ymweld â choetiroedd ledled Cymru i ymweld â grwpiau Coed Actif Cymru ar drywydd ei chwestiwn ymchwil ar gyfer ei PhD - A all rhaglen gweithgareddau coetir fod o fudd i lesiant cyfranogwyr a newid y ffordd maent yn defnyddio coetiroedd? Gan ddefnyddio sawl dull ymchwil, aeth ati i gasglu tystiolaeth o newidiadau cymdeithasol, corfforol, a llesiant meddwl a all fod wedi digwydd o ganlyniad i gyfranogiad unigolyn ym mhrosiect Coed Actif Cymru. Archwiliodd hefyd sut mae'r prosiect yn effeithio ar sut mae pobl yn canfod coetiroedd ac yn eu defnyddio yn y tymor hir.

"Cefais brofiad gwerth chweil yn gweithio gyda chyfranogwyr Coed Actif Cymru a gweld yr effaith mae treulio amser mewn byd natur yn ei chael ar bobl nad oeddynt erioed wedi cael y cyfle hwnnw o'r blaen," meddai Heli.

Datblygodd Heli gronfa ddata gadarn sy'n dangos effaith Coed Lleol. Cafodd wybod hefyd beth oedd rhesymau cyfranogwyr dros ymuno â phrosiect Coed Actif Cymru a gwella ein gwybodaeth ynghylch rhwystrau posibl y gall pobl eu hwynebu. Datgelodd ei dadansoddiad themâu newydd 'profiad synhwyraidd' sy'n cyflwyno buddion sylfaenol cael eich amlygu i goetir ar y meddwl, yn ogystal â thema 'adferol' sy'n dangos bod teimladau cyfranogwyr tuag atynt eu hunain yn cael eu trawsnewid gan y profiad o goetir.

"Mae'r profiad synhwyraidd hwn yn golygu talu sylw i'r amgylchedd drwy'r synhwyrau, rhoi profiad yn y foment bresennol i bobl sy'n rhoi seibiant rhag gorbryder neu feddyliau synfyfyriol," eglura Heli. "Mae gweld tân neu glywed synau ac arogli arogleuon y coetir yn rhoi ffocws arall, ar wahân i chi eich hun, sy'n caniatáu pobl i ymlacio a chysylltu ag eraill. Mae hyn yn ei hun yn brofiad adferol neu adfywiol."

Mae ymchwil Heli yn amhrisiadwy yn arwain dulliau gwerthuso'r dyfodol yn Coed Lleol, yn ogystal â darparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cyfrifiad Budd Cymdeithasol o Fuddsoddi gyda'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor.

Felly, beth nesaf i Heli? "Byddaf yn ysgrifennu papurau ymchwil ac yn adrodd ar y canlyniadau," meddai. "Mae gennyf swydd newydd gyda menter gymdeithasol yn Nyffryn Conwy, sef Golygfa Gwydyr. Mae'r fenter hon yn edrych ar ddefnyddio Coedwig Gwydir fel adnodd ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a gweithgareddau yn yr awyr agored. Cyfle gwych i ddatblygu peth o'r ddysg o'r astudiaeth."

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr iawn, Heli, gan bawb yn Coed Lleol.

Cafodd ymchwil Heli ei ariannu gan brosiect KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn gweithio mewn partneriaeth â'r Cadw Cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith ymchwil Coed Lleol, cysylltwch â Natasha Simons, ein Swyddog Ymchwil a Gwerthuso, drwy anfon e-bost at [email protected]

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...