DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Swyddog Datblygu Prosiect Llesiant Coetir – Plant a Phobl Ifanc (Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe)

Swyddog Datblygu Prosiect Llesiant Coetir – Plant a Phobl Ifanc (Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe)

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Choed Lleol (a’i bartneriaid) i wella iechyd a llesiant plant a phobl ifanc mewn coetiroedd ledled Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ymgysylltu a rhwydweithio ag ystod eang o unigolion a sefydliadau lleol i roi'r gweithgareddau cywir ar waith lle maent mwyaf eu hangen, er mwyn cefnogi llesiant meddyliol a chorfforol yn yr awyr agored.

Os ydych chi'n berson brwdfrydig, sydd ag ymagwedd gadarnhaol a phrofiad o ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a chymunedau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Disgrifiad swydd a manyleb person

Ffurflen gais

Cyflog: £24,767 - £26,070 Yn Ddibynnol ar Brofiad (3 diwrnod yr wythnos, pro rata)

Contract: Cyfnod Penodol tan fis Mai 2023, parhad yn dibynnu ar gyllid

Dyddiad cau: Dydd Gwener 8 Gorffenaf 2022

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais, anfonwch [email protected]

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...