DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Newyddion

Presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd

19 Hyd 2021

Mae prosiect ar y gweill i roi hwb i ‘bresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd’ - lle mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn cyfeirio defnyddwyr gwasanaeth at fentrau iechyd awyr agored ar gyfer llesiant ac iechyd meddwl a chorfforol. 

more...

Ras cychod hwylio o gwmpas y byd i godi arian ar gyfer Coed Lleol

2 Gorff 2021

Mae Dafydd Hughes, sy'n berchen ar goetir yng Ngheredigion, yn mynd i bendraw'r byd ac yn ôl er mwyn codi arian ar gyfer Coed Lleol.

more...

Coed Lleol wedi ymddangos yn New Voices from Wales gan BBC Two

8 Ebrill 2021

Mae sesiwn lesiant coetir Ystradgynlais sy'n cael ei chynnal gan Swyddog Prosiect, Anna Stickland, wedi ymddangos ar BBC Two.

more...

Ymchwilydd Coed Lleol yn cyflawni PhD o Brifysgol Bangor

9 Mawrth 2021

Dyma'r cwestiwn wrth wraidd ymchwil Heli Gittins: A all rhaglen gweithgareddau coetir fod o fudd i lesiant cyfranogwyr a newid y ffordd maent yn defnyddio coetiroedd?

more...

Coed Lleol yn myfyrio ar lwyddiannau 2020

29 Ion 2021

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein herio ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf i ailfeddwl sut y gallem ddarparu ein rhaglenni llesiant coetir.

more...

Aelod o Grŵp Cerdded Wrecsam yn ysgrifennu cerdd natur

21 Ion 2021

Darllenwch gerdd Pat Sutcliffe ynghylch ei phrofiad o gerdded yng nghoetiroedd a byd natur

more...

ITV yn ymweld â Choed Actif Cymru yng Nghanolfan Sgiliau’r Goedwig

4 Ion 2021

Gwyliwch fideo ITV o gyfranogwyr ein cwrs Cynnyrch Coedlannau

more...

Ein prosiect Cysylltu Pobl a Natur yn dirwyn i ben ym Merthyr Tudful

30 Rhag 2020

Mae'r prosiect Cysylltu Pobl a Natur wedi cyflawni cymaint dros y tair blynedd y bu ar waith ym Merthyr Tudful.

more...

Coed Lleol yn croesawu Ymchwilydd Prifysgol Bangor

19 Tach 2020

Mae Coed Lleol yn falch o groesawu Ramiga Kirupaikkumaran o Brifysgol Bangor i’n tîm.

more...

Stori Natur Cyfnod Clo Gwenan

13 Awst 2020

Cafodd Gwenan O'Connor, un o gyfranogwyr Coed Actif Cymru Ceredigion, ei chyfweld yn ddiweddar gan Cambrian News am ei phrofiad o'n Sesiynau Natur Ar-lein yn ystod y cyfnod clo.uring lockdown.

more...

Update
spring

Spring is sprung! Walking in the woods this morning, the spring flowers are pushing through the undergrowth, the birdsong in the trees is reaching fever pitch and the mammals large and small are on the move; attracting the attention of the kestrels and buzzards overhead. This is such a magical time of year and never fails to inspire and fill the mind with thoughts and plans for the year ahead.

We are getting this year off to a great start with two events this month that should prove to be very interesting. On 16-17 March we are hosting two Forestry Commission sponsored “Woodland into Management” events at the Green Wood Centre. The event will showcase some of the many ways that small woodland managers and owners can use some of the smaller-scale equipment available to them to improve woodland management in a sensitive, sustainable and cost effective way.

We are very much looking forward to the event as it provides us with an opportunity to look at the lessons coming from the SIMWOOD project, where we are again collaborating with the Forestry Commission, along with another 27 woodland management organisations from across Europe. Our principle in both initiatives is that the “wood that is valued is the wood that stays” and we know that Small Woods members value the woods where they work for a wide range of reasons. The addition of new techniques and ideas that promote management will make the 25-30,000 hectares of British woods for which Small Woods members are responsible across the UK more likely to be managed well. To say there is clearly demand from members for these events is an understatement – the first day sold out in 3 hours and the second in an evening. We are looking forward to two vibrant days exchanging experience and ideas.