DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Coed Lleol yn myfyrio ar lwyddiannau 2020

29 Ion 2021

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein herio ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf i ailfeddwl sut y gallem ddarparu ein rhaglenni llesiant coetir. Gweithiodd staff Coed Lleol gyda'i gilydd i ddeall anghenion ein cyfranogwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn a llunio strategaeth i helpu a chefnogi cynifer o bobl ag y gallem. Arweiniodd hyn at ein rhaglen #DosNatur, a oedd yn cynnwys Sesiynau Natur a Llesiant dyddiol ar Zoom, a oedd ar gael i bawb yng Nghymru. Mae ein sesiynau Chwilota a Maeth, Gwylio Natur, ac Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Zoom wedi parhau yn 2021.

Gwnaethom hefyd ddechrau sesiynau Zoom lleol ym mhob un o’n hardaloedd prosiectau ledled Cymru, yn galluogi ein cyfranogwyr i barhau i ymgysylltu â ni a’i gilydd. Ar gyfer cyfranogwyr nad oeddynt ar-lein, sefydlwyd gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn gan ganolbwyntio ar sgyrsiau ynghylch natur a llesiant. Er mwyn cefnogi pobl nad oeddynt yn gallu cael mynediad at ein sesiynau Zoom, gwnaethom 21 o fideos Youtube yn trafod llesiant a natur.

Wrth i'r cyfyngiadau lacio tua diwedd 2020, bu'n bosibl i ni ailddechrau rhai o'n grwpiau llesiant coetir wyneb yn wyneb, grwpiau cerdded a sesiynau coetir galw heibio. Bu'r rhain yn fwy poblogaidd nag erioed. Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel ar ôl y cyfnod clo hwn.

Dyma grynodeb o'r hyn a wnaethom yn ystod y pandemig yn 2020. Mae'r adroddiad llawn ar gael i chi ei ddarllen, yma.

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

  • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

  • Dolgellau
  • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
DSCN2441

Timber Measuring

  • Cashel Forest Trust, Rowardennan, Glasgow, G63 0AW
  • 25 Feb 2022 - 25 Feb 2022
The course is designed to provide woodland owners, managers, agents and contractors the ability to calculate accurately timber volumes in standing trees, woodland compartments and road side stacks. more...