BRINGING WOODLANDS TO LIFE

News

Coed Lleol yn myfyrio ar lwyddiannau 2020

29 Jan 2021

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein herio ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf i ailfeddwl sut y gallem ddarparu ein rhaglenni llesiant coetir.

more...

Aelod o Grŵp Cerdded Wrecsam yn ysgrifennu cerdd natur

21 Jan 2021

Darllenwch gerdd Pat Sutcliffe ynghylch ei phrofiad o gerdded yng nghoetiroedd a byd natur

more...

ITV yn ymweld â Choed Actif Cymru yng Nghanolfan Sgiliau’r Goedwig

4 Jan 2021

Gwyliwch fideo ITV o gyfranogwyr ein cwrs Cynnyrch Coedlannau

more...

Ein prosiect Cysylltu Pobl a Natur yn dirwyn i ben ym Merthyr Tudful

30 Dec 2020

Mae'r prosiect Cysylltu Pobl a Natur wedi cyflawni cymaint dros y tair blynedd y bu ar waith ym Merthyr Tudful.

more...

Coed Lleol yn croesawu Ymchwilydd Prifysgol Bangor

19 Nov 2020

Mae Coed Lleol yn falch o groesawu Ramiga Kirupaikkumaran o Brifysgol Bangor i’n tîm.

more...

Stori Natur Cyfnod Clo Gwenan

13 Aug 2020

Cafodd Gwenan O'Connor, un o gyfranogwyr Coed Actif Cymru Ceredigion, ei chyfweld yn ddiweddar gan Cambrian News am ei phrofiad o'n Sesiynau Natur Ar-lein yn ystod y cyfnod clo.uring lockdown.

more...

Cysylltu â natur gyda Coed Lleol yn ystod y cyfnod clo

1 May 2020

Nid yw cysylltu â natur fel arfer yn rhywbeth rydym yn ei wneud drwy sgrin gliniadur. Yn ystod y cyfnod clo fodd bynnag, rydym wedi gorfod addasu’n gyflym i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gael y pethau rydym eu hangen ar gyfer ein hiechyd a llesiant.

more...

FFIT Cymru yn ymweld â Choed Actif Ynys Môn

29 May 2019

Ein grŵp Coed Actif Ynys Môn yn cwrdd â thîm FFIT Cymru i wneud gweithgareddau ffitrwydd yn y goedwig.

more...

Mentor Coed Actif Ynys Môn wedi’i enwebu ar gyfer gwobr

10 Jun 2018

Mae John Pritchard, ein Mentor Coetir Coed Actif Ynys Môn, wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Chwaraeon Anabledd Cymru am ei wasanaethau i’r gymuned. Gwyliwch y ffilm fer hon i ddysgu mwy.

more...

Become a Member
spring

Small Woods are the UK organisation for woodland owners, workers, supporters, and social foresters. We stand for living, sustainable woodlands alive with wildlife, people and work. Managed and used well, small woodlands are vital to thriving local economies, wildlife, and the health and wellbeing of local communities, as well as hugely valuable in the fight against climate change.

Become a Small Woods Member

Small Woods offer members a wide range of training, events and support designed to help you to make decisions about woodland management, whether you are managing it for wood fuel, timber, wildlife or recreation, or indeed a mixture.  We aim to help, whatever your motivation or stage of development.

Join