TYFU GYDA'N GILYDD

Digwyddiad Dathlu a Rhanddeiliaid


Gwe 30 Medi, 10yb – 2yp yng Nghoed Llwynonn 
 
Ymunwch â ni i ddathlu Coed Actif Cymru yn Ynys Môn ac i gael gwybod mwy am ein presgripsiynu gwyrdd a gweithgareddau iechyd a llesiant yn y coetir.
 
• Cymryd rhan mewn gweithdai coetir  
• Mwynhau coginio ar dân gwersyll 
• Clywed straeon ysbrydoledig  
• Rhannu syniadau   
• Cynorthwyo i lywio cynlluniau Coed Actif Cymru 

Yn agored ac yn rhad ac am ddim i sefydliadau cymunedol ac unigolion sydd ynghlwm â’n rhaglen Coed Actif Cymru, neu sydd eisiau bod yn rhan ohoni (e.e. cyfranogwyr newydd, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, sefydliadau gofalu, rheolwyr coetiroedd). 
Anfonwch e-bost at Vivienne i fynnu’ch lle yn rhad ac am ddim: [email protected]