TYFU GYDA'N GILYDD

Celf mewn Natur  

 


Dydd Iau, 10am - 12.30pm   


Parc Gwledig y Gnoll - lleoliad hygyrch, agored i bawb. 

8fed Mehefin 
Cadw cyfnodolion natur a rhwbiadau natur  

15fed Mehefin 
Dal breuddwydion, cyfuno eich bywyd gyda gwrthrychau naturiol 

22ain Mehefin 
Argraffu haul, dechrau arbrofion gyda chynhwysion syml 

29ain Mehefin  
Synau natur, clywed tonau a churiad yng nghân yr adar a chreu amrediad o synau 

Mae’r rhain yn sesiynau annibynnol, felly gallwch fynychu un neu fwy, yn dibynnu ar eich diddordebau. 

07361 490164  
[email protected] 
 

 

07361 490164