TYFU GYDA'N GILYDD

Chwalu Rhwystrau - digwyddiad dathlu!

 

 

10.30am–2.30pm

 

Ymunwch â ni yn y Ganolfan Goetir newydd sbon yng Nghoed Cwm Penllergare – ardal hyfryd dan do gyda thoiledau ac ardal Coed gwyllt y tu allan ar gyfer gweithgareddau coetir a thanau gwersyll.

Bydd cinio am ddim a gweithgareddau ar gyfer pob oedran.

Cysylltwch â Nico am fwy o wybodaeth ac i archebu lle:

07481 081673

[email protected]