TYFU GYDA'N GILYDD

Cynnyrch Coedlannau Lefel 1

 

Cwrs wedi’i achredu gan Agored Cymru

Dydd Mawrth, 10am -1pm

Yn dechrau 13 Chwe am chwe wythnos

Tŷ a Pharc Bedwellty, Morgan Street, Tredegar, NP22 3XN

Ymunwch â ni i ddysgu sut i wneud cynnyrch o goed gwyrdd gyda Richard Manning.

Nid oes angen profiad. Bydd yr holl offer wedi’i ddarparu.

Bydd cyfranogwyr yn cael tystysgrif ar ôl cwblhau’r llyfr gwaith yn llwyddiannus.

Mae cofrestru yn hanfodol. Cysylltwch ag Elise i archebu eich lle am ddim: [email protected]

07481 077966