TYFU GYDA'N GILYDD

Cynulliadau Hwb Iechyd Gwyrdd

 

 

Cyfarfodydd misol ar sail natur

4ydd wythnos o bob mis, Iau neu Sad, 10am–1pm

Ar gael i bob oedolyn yn ystod tymor, ac ar gael i deuluoedd yn ystod y gwyliau ysgol.

Ymunwch â ni i deimlo’n iachach ac yn hapusach.

·        Fforio

·        Coginio wrth y tân

·        Coedwriaeth

·        Crefftau natur

·        Gwaith pren gwyrdd

·        Prosiectau cadwraeth a bywyd gwyllt

·        a mwy!

Mae’r sesiynau am ddim ond mae cofrestru’n hanfodol. Cysylltwch â Becky Brandwood-Cormack i archebu eich lle:

07786 916954

[email protected]