TYFU GYDA'N GILYDD

Dathlu’r Flwyddyn Newydd ar Droed

Rhaglen chwe wythnos am ddim i gefnogi’ch lles

Pob dydd Iau o 19 Ionawr ymlaen

Cyfarfod ym Meddygfa Dolgellau

Dechreuwch eich blwyddyn newydd trwy ddatblygu arferiad ffitrwydd rhwydd gyda’r rhaglen chwe wythnos hon. Dewch o hyd i fywyd gwyllt, cliriwch eich pen, archwiliwch leoedd lleol, a chyfarfod â phobl newydd. Datblygwch eich ffitrwydd wrth fwynhau’r awyr iach a chael eich gwynt atoch gyda phaned ar y diwedd.

Archebwch eich lle ar ein gwefan: coedlleol.org.uk/cofrestrwch

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lauren Wood: [email protected]  ff 07458 130616