TYFU GYDA'N GILYDD

Digwyddiad Cyflwyno Hwb Iechyd Gwyrdd Cynefin

 10am–1pm

Ymunwch â ni i gwrdd â’r tîm sydd y tu ôl i’r prosiect, dysgwch beth fydd ar gael yn 2024, crwydrwch o amgylch y safle a rhowch gynnig ar weithgareddau.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut i atgyfeirio defnyddwyr eich gwasanaeth neu sut y gallwch gofrestru eich hun.

Darperir lluniaeth tân gwersylla.

Mae’r digwyddiad am ddim ond mae cofrestru yn hanfodol.  Cysylltwch â Becky Brandwood-Cormack i archebu eich lle: [email protected]

07786 916954