TYFU GYDA'N GILYDD

Geogelcio Natur

Geogelcio Natur

Maw 27 Medi, 4.30yp - 6.30yp, Cwm Du Glen a Phlanhigfa Glan-Rhyd

Mae nifer o anifeiliaid yn creu cuddfan yn barod ar gyfer y gaeaf dros fisoedd yr hydref. Ymunwch â ni i roi cynnig ar leoli cyfres o geogelciau.

Rhaid ichi fod â ffôn symudol i gymryd rhan, ac mae angen ichi lawrlwytho ap swyddogol Geogelcio. Rhaid i blant gael cwmni oedolyn.

Mae archebu lle yn hanfodol

Cysylltwch â Jo Leeuwerke: [email protected]  ff 07361 490164