TYFU GYDA'N GILYDD

Gweithgaredd am ddim i deuluoedd â phlant niwrowahanol

Gwe 3 Tach 2023, 10am - 12.30pm

Ymunwch â ni yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Craig Gwladus yr hanner tymor hwn, am sesiwn rad ac am ddim yn llawn gweithgareddau yn yr awyr agored. Mae’r rhaglen hon ar gyfer teuluoedd â phlant sydd wedi cael diagnosis o gyflwr niwrowahanol neu sy’n ystyried eu hunain yn niwrowahanol.

Mae’n rhaid i’r plant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol fydd yn cymryd rhan yn y gweithgareddau gyda’r plentyn. Nid yw’r rhain yn sesiynau i ddanfon eich plant heb oruchwyliaeth!

Noder: fel rhan o’r sesiwn bydd bushtucker trial (opsiynol), a fydd yn golygu bwyta amrywiol blanhigion a thrychfilod wedi’u cynhyrchu’n fasnachol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, neu eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Katie: [email protected]

07526103376