TYFU GYDA'N GILYDD

Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB

Gwe 27 Ion, 10yb – 12yp, Glynfelin Wood, Longford

Sul 29 Ion, 10yb – 12yp, Gnoll Country Park, Neath

Ymunwch â ni i fod yn wyddonydd dinesig.

Yn gyntaf byddwn yn gwneud addurniadau hadau adar, yna awn i Gwm Du Glen ym Mhontardawe i dreulio awr yn cyfri’r adar a welwn.

Mae croeso i blant ac oedolion. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

I archebu eich lle, cysylltwch â Jo Leeuwerke: [email protected]

ff 07361 490164

 

 

 

07361 490164

[email protected]