TYFU GYDA'N GILYDD

Sesiynau Hanner Tymor i Deuluoedd

Ymgollwch yn awyrgylch heddychlon byd natur yr hanner tymor Chwefror hwn. Rydym yn eich gwahodd chi a’ch teulu i ymuno â ni am dymor o hwyl ac ymlacio yn harddwch y coedwigoedd.

Llun 12  a Gwe 16 Chwe 2024, 1pm-  3pm

Rhaid i rieni/gofalwyr fynychu gyda’u plant. Rydym yn argymell y digwyddiad ar gyfer plant oed cynradd ac uwchradd, serch hynny mae croeso i frodyr a chwiorydd o wahanol oedrannau.

Darperir diodydd a byrbrydau poeth/oer.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw eich lle, cysylltwch â Gemma: [email protected]

Mae lleoedd yn brin, felly archebwch eich lle dim ond os ydych chi’n sicr y gallwch fynychu.