TYFU GYDA'N GILYDD

  Llesiant Coetir dros y Gaeaf

 

Bob dydd Iau, 10yb–1yp

Chwe sesiwn yn dechrau 26 Ionawr, Coed Kingsmill, ger Penfro

Am ddim ac yn agored i bob oedolyn (18+) sydd eisiau gwella eu hiechyd a’u lles trwy gysylltu â byd natur.

Sgiliau tocio

Adnabod bywyd gwyllt y coetir

Crefftau coed

Adeiladu lloches

Cerfio llwyau

Sgiliau cynnau tân

A mwy!

Archebwch eich lle ar ein gwefan: coedlleol.org.uk/cofrestrwch

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Nicki Price: [email protected]  ff 07458 130611