TYFU GYDA'N GILYDD

Lles awyr agored

 Rhaglenni chwe wythnos, 10am-1pm. Ymunwch â ni i ddathlu’r tymhorau gydag amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys coedwriaeth, celf a chrefft natur, tyfu llysiau, ymwybyddiaeth ofalgar, fforio, coginio ar y tân a mwy! Agored i bob oedolyn (16+).

Rhowch groeso i’r Gwanwyn: Dydd Mawrth, 9 Ebr – 14 Mai

Hudoliaeth yr Haf:  Dydd Mercher, 19 Meh – 24 Gor

Rhyfeddod yr Hydref:  Dydd Iau, 26 Med – 31 Hyd

Gwerthfawrogi’r Gaeaf:  Dydd Mercher, 13 Tach – 18 Rhag

Nod Hwb Iechyd Gwyrdd Cynefin yw hyrwyddo cyfleoedd iechyd meddwl a llesiant cymunedol ar gyfer grwpiau cymunedol drwy fynediad at fannau gwyrdd lleol.

I archebu eich lle am ddim, cysylltwch â Becky: [email protected]

07786 916954 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am weithgareddau Cynefin, cysylltwch ag Andrew.

[email protected] 07902848323