TYFU GYDA'N GILYDD

Presgripsiynu Coetiroedd ar gyfer Iechyd a Llesiant

Presgripsiynu Coetiroedd ar gyfer Iechyd a Llesiant

Cwrs am ddim dros wyth wythnos yn dechrau ar 6 Hyd

- Cwrdd â phobl newydd 

- Dysgu sgiliau gwyllt

- Cysylltu â natur

- Cymryd rhan mewn gweithdai coetiroedd 

Os nad ydych wedi astudio cwrs gyda ni’n flaenorol, siaradwch â’ch Meddyg Teulu, tîm LAC Medrwn Môn, neu unrhyw weithwyr iechyd eraill yn Ynys Môn, a gofynnwch i gael eich cyfeirio.

Gallwch gyfeirio eich hun drwy gysylltu â Vivienne: [email protected]