TYFU GYDA'N GILYDD

Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB

 

Sad 28 Ion, 10yb - 12yp, Llyfrgell Pontardawe

Ymunwch â ni i fod yn wyddonydd dinesig.Yn gyntaf byddwn yn gwneud addurniadau hadau adar, yna awn i Gwm Du Glen ym Mhontardawe i dreulio awr yn cyfri’r adar a welwn.

Mae croeso i blant ac oedolion. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

I archebu eich lle, cysylltwch â Jo Leeuwerke: [email protected]  07361 490164