TYFU GYDA'N GILYDD

Sesiwn galw heibio coetir misol

Bob dydd Iau olaf y mish, 10.30am – 1.30pm

Gardd Gymunedol Meadow Street, Trefforest

Ymunwch â ni ar gyfer ein grŵp misol am ddim ar gyfer sgiliau coetir, gwaith coed gwyrdd, ymwybyddiaeth ofalgar, coginio tân gwersyll a mwy. Gwisgwch esgidiau a dillad synhwyrol. Darperir lluniaeth.

Cysylltwch â Elise Hughes i archebu eich lle: [email protected]

07458 137581