TYFU GYDA'N GILYDD

Sesiynau gweithgareddau coetir

 Dydd Gwener, 10.30am – 2pm

12 Ion – Maw 22, 2023

Coridor Bywyd Gwyllt Townhill (ger hen Gampws Townhill – mynedfa ar Heol Pant y Celyn)

Ymunwch â ni ac Andrew o Dryad Bushcraft i wneud arolygon bywyd gwyllt, codi sbwriel, creu blychau adar, plannu coed, gwaith coed irlas, cysylltiad natur, a mwy, yn ogystal â diodydd cynnes o gwmpas y tân gwersyll.

Nid oes angen profiad blaenorol arnoch chi.

I archebu eich lle am ddim, cysylltwch â Nico Jenkins: [email protected]

07481 081673