TYFU GYDA'N GILYDD

Sesiynau Llesiant ym Myd Natur Gwyllt a Rhydd i Deuluoedd

Dewch i gymryd rhan mewn sesiynau chwarae a gweithgareddau coetir i deuluoedd yr haf yma. Mae’r sesiynau yn bennaf ar gyfer plant ysgol gynradd, ond mae croeso i frodyr a chwiorydd hŷn ac iau ymuno.

Rhaid i rieni/gofalwyr fynychu gyda’u plant. Cynhelir y sesiynau rhwng 10am a 2pm. Darperir cinio.

Dydd Mercher 9 Awst: Coed Cwm Penlle’r-gaer

Dydd Iau 10 Awst: Coetir Clun

Dydd Iau 17 Awst: Coetir Townhill

Wednesday 23 Awst: Coed Cwm Penlle’r-gaer

Dydd Iau 24 Awst: Coetir Clun

Dydd Iau 31 Awst: Coetir Townhill

Dydd Iau 7 Medi: Coetir Mynydd Cilfái

Dydd Iau 14 Medi: Coetir Mynydd Cilfái

Cysylltwch â Gemma Barnes am fwy o wybodaeth: [email protected]