TYFU GYDA'N GILYDD

Llesiant mewn Coetiroedd

Rhaglen chwe wythnos am ddim i oedolion sy’n byw yn Ynys Môn

Bore dydd Mercher, yn dechrau yn gynnar ym mis Mai

Llyn Parc Mawr, Niwbwrch

Ymunwch â ni i feithrin cysylltiad cryfach â natur er mwyn cefnogi iechyd a llesiant. Mae’r sgiliau’n cynnwys celf wyllt, fforio, adnabod natur, cerdded i wella iechyd ac ymwybyddiaeth ofalgar. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sydd angen ychydig o gymorth wrth wella eu hiechyd a’u llesiant drwy gysylltu â natur.

I archebu eich lle, cysylltwch â Vivienne Plank: [email protected]