TYFU GYDA'N GILYDD

Cyrsiau ar-lein

 

Rydym yn cynnal cyrsiau ar-lein er mwyn ceisio rhoi hwb i iechyd a llesiant trwy gysylltu â choetiroedd a natur.

Beth am ddysgu sgìl newydd neu ennill achrediad.

Caiff pob un o’n cyrsiau eu cynnal ar Zoom trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae’r sesiynau’n para awr dros gyfnod o chwe wythnos ac mae slotiau amser cinio a slotiau min nos ar gael.

Cofrestrwch gyda Coed Lleol, yma, ac yna archebwch eich lle, am ddim, drwy ddefnyddio’r ddolen
isod!

GAEAF 2023

(bydd mwy o gyrsiau yn cael eu hychwanegu’n fuan!)

Tracio bywyd gwyllt y gaeaf  

Cyflwyniad i adnabod a dehongli olion traed anifeiliaid ac arwyddion o fywyd gwyllt Prydeinig, gan gynnwys arwyddion o fwydo, creu ffeuau, carthion, ymddygiad tiriogaethol a dehongli symudiad wrth astudio olion traed.      

Kara Moses       

Dydd Mawrth, 6.30pm - 7.30pm, 7 Tach - 12 Rhag


 

Natur ydym ni! Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ymgysylltwch â chi eich hunan, â natur a’r gymuned drwy’r sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar tywysedig ymwybyddol a difyr hyn.

Julia Wallond    

Dydd Mawrth, 11am – 12pm, 14 Tach - 19 Rhag

 

 

Crefftau natur: Gwneud torchau’r gaeaf

Crëwch dorch aeafol naturiol gan ddefnyddio deunyddiau tymhorol wedi'u fforio, a dysgwch am ddefnyddioldeb planhigion y gaeaf.

Peggy Beer        

Dydd Mercher, 12pm – 2pm, 6 Rhag

 

Bwyd Gwych Nadoligaidd

Bwytewch yn dda dros y gaeaf gyda ryseitiau tymhorol a bwyd wedi'i fforio.

Laura Bryan a Tara Crank

Dydd Mercher, 12pm – 2pm, 13 Rhag

 

NEILLTUO LLE AR GWRS AR-LEIN

 Archebu ar gael yn fuan

ACHREDIAD CYRSIAU

Er mwyn ennill achrediad, rhaid cwblhau llyfr gwaith byr sy’n ategu cynnwys y cwrs ac sydd hefyd yn ategu’r hyn rydych yn ei ddysgu. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cael tystysgrif gan Agored Cymru. 

 

CYFARFOD Â’R TÎM

 

Hannah Kenter - Swyddog Prosiect Gwasanaethau Ar-lein
[email protected]

 

 Peggy Beer - Tiwtor crefftau natur

 

 Julia Wallond - Tiwtor Rydym yn natur!

 

 Si Griffith - Tiwtor ysgrifennu eco

 

Jody James - Chwilota am iechyd a lles

Laura Bryan - Bwyd Ffantastig