TYFU GYDA'N GILYDD

Taith Gerdded a Sgwrs Adnabod Adar

 Dydd Iau, 11 Ion 2024

10.30am - 1.30pm

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn,   Dyffryn Gwy, Sir Fynwy

Ymunwch â ni am daith gerdded dywysedig am ddim i weld, clywed ac adnabod adar.

Dysgwch am eu plu, pigau, traed a’u defnydd.

Bydd paned a bisgedi ar gael o amgylch y tân.

Cysylltu: [email protected]

07481 078897