GROWING TOGETHER

Resolfen | Sesiwn ragflas i deuluoedd

Ddydd Gwener 26 Tachwedd rhwng 4pm a 6pm, byddwn yn cynnal sesiwn ragflas yn Resolfen ar gyfer teuluoedd lleol sy’n dymuno rhoi cynnig ar ein gweithgareddau coetir. Hefyd, bydd yn gyfle iddynt ddysgu rhagor am yr hyn sy’n digwydd yn eu hardal.

Os hoffech ddod draw, ffoniwch Katie Barrett ar 07526 103 376 neu anfonwch e-bost i’r cyfeiriad [email protected] 

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â Chanolfan Deuluoedd Building Blocks a phrosiect Datblygu Castell-nedd Uchaf.