GROWING TOGETHER

Rhaglen Roots

Rhaglen chwe wythnos am ddim yn dechrau Iau 20 Ebr

Gerddi Botaneg Treborth

Ymunwch â ni o amgylch y tân ar ôl gwaith a dysgwch grefftau coetir i gefnogi eich llesiant yn y rhaglen Iechyd Awyr Agored hon.

Ffordd brofedig o leihau straen wrth ddysgu crefftau coedwriaeth a fforio, a chysylltu â phobl o’r un anian a’r byd naturiol.

12 lle ar gael. I archebu eich lle chi, ewch i’n gwefan: cofestrwch

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lauren Wood: [email protected]

ff 07458 130616