GROWING TOGETHER

Tumble | Rhaglen chwe wythnos

Rhaglen chwe wythnos wedi’i dylunio ar gyfer unigolion sydd ag anghenion mynediad corfforol ychwanegol megis; bod mewn cadair olwyn; yn byw â chyflyrau fel Fibromyalgia, Arthritis, Osteoarthritis, MS; anaf neu boen tymor byr; goroeswr Strôc etc.

Crefft gwyllt, chwilota, cysylltiad â natur, crefftau natur a mwy.

Parc Coetir Mynydd Mawr, Y Tymbl
Dydd Mawrth, 2-5pm,17 Mai a 21 Mehefin. (Er bod y rhaglen wedi dechrau rydym yn estyn gwahoddiad i bobl ymuno â ni.)

Cysylltwch â: [email protected]
Facebook: Actif Woods Carmarthenshire