GROWING TOGETHER

Cyflawniadau a llwyddiannau 2020

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein herio ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf i ailfeddwl sut y gallem ddarparu ein rhaglenni llesiant coetir. Gweithiodd staff Coed Lleol gyda'i gilydd i ddeall anghenion ein cyfranogwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn a llunio strategaeth i helpu a chefnogi cymaint o bobl ag y gallem. Arweiniodd hyn at ein rhaglen #DosNatur, a oedd yn cynnwys Sesiynau Natur a Llesiant dyddiol ar Zoom, a oedd ar gael i bawb yng Nghymru. Mae ein sesiynau Chwilota a Maeth, Gwylio Natur, ac Ymwybyddiaeth Ofalgar ar Zoom wedi parhau yn 2021.

Gwnaethom hefyd ddechrau sesiynau Zoom lleol ym mhob un o’n hardaloedd prosiectau ledled Cymru, yn galluogi ein cyfranogwyr i barhau i ymgysylltu â ni a’i gilydd. Ar gyfer cyfranogwyr nad oeddynt ar-lein, sefydlwyd gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn gan ganolbwyntio ar sgyrsiau ynghylch natur a llesiant. Er mwyn cefnogi pobl nad oeddynt yn gallu cael mynediad at ein sesiynau Zoom, gwnaethom 21 o fideos Youtube yn trafod llesiant a natur.

Wrth i'r cyfyngiadau lacio tua diwedd 2020, bu'n bosibl i ni ailddechrau rhai o'n grwpiau llesiant coetir wyneb yn wyneb, grwpiau cerdded a sesiynau coetir galw heibio. Bu'r rhain yn fwy poblogaidd nag erioed. Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r goedwig yn ddiogel ar ôl y cyfnod clo hwn.

Dyma grynodeb o'r hyn a wnaethom yn ystod y pandemig yn 2020. Mae'r adroddiad llawn ar gael i chi ei ddarllen yma.

Courses
DSC 0404

Sustainable Woodland Management AIM L3

  • The Green Wood Centre
  • 04 Dec 2023 - 06 Dec 2023
A course designed for new or aspiring woodland owners and managers who want to manage their woodlands to balance environmental, economic and social benefits.

Two days of classroom sessions and woodland visits are followed by a practical skills and woodland products day.

more...