TYFU GYDA'N GILYDD

Ein gwaith

Coed Lleol (Small Woods Wales) yw enw’r Gymdeithas Coed Lleol yng Nghymru. Rydym eisiau gwella iechyd a llesiant pobl ledled Cymru drwy weithgareddau sy’n ymwneud â choetiroedd a natur. 

Rydym yn gweithio i:

  • Gynnig coetiroedd cynaliadwy ac iach sy’n fuddiol i’w perchnogion, yr amgylchedd a’r gymdeithas yn ehangachLleihau ynysiad cymdeithasol
  • Gwella iechyd meddwl cyfranogwyr ein prosiectau
  • Annog ein cyfranogwyr i weithio yn yr awyr agored
  •  Helpu ein cyfranogwyr i ddarganfod sgiliau a diddordebau newydd
  • Cynnig amgylcheddau cefnogol a hwyliog i gyfranogwyr ein prosiectau

Cliciwch ar un o'r blychau isod i ddysgu mwy.