DOD Â CHOETIROEDD YN FYW
Ein prosiectau

People sitting together in woodland doing woodland crafts

Coed Lleol (Small Woods Wales) yw enw’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain (Small Woods Association) yng Nghymru. Rydym yn helpu i wella iechyd a lles pobl ledled Cymru drwy weithgareddau yn ymwneud â choetiroedd a natur.

Darllenwch am ein prosiectau isod neu gallwch ddefnyddio’r map i chwilio am brosiectau sy’n cael eu cynnal yn eich ardal chi.

Cliciwch yma i gadw lle i chi’ch hun, neu rywun arall, ar sesiwn.

Mae’r Gymdeithas Coedwigoedd Bychain yn rhoi cymorth i berchnogion coetiroedd ar draws y DU. Am fwy o wybodaeth, ewch ar: www.smallwoods.org.uk

  Location Filter Reset

  Coed Actif Cymru

  Gyda phrosiectau ar draws Cymru, mae Coed Actif Cymru yn cynnig llu o weithgareddau iechyd a lles yn ymwneud â choetiroedd – o grefftau’r goedwig a chrwydro coetiroedd, cadwraeth a choginio ar dân gwersyll a chwilota, hyd at feddylgarwch.

  Read More

  Trywydd Iach | Outdoor Health

  : Dyffryn Dyfi

  Mae Coed Lleol (Small Woods Wales)  a ecodyfi wedi ffurfio partneriaeth i gynorthwyo ein cymuned i fod yn weithgar yn yr awyr agored ym Miosffer Dyfi.

  Read More

  Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru

  : Gorllewin Cymru

  Mae Iechyd Gwyrdd a Mynediad Gorllewin Cymru yn brosiect yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, sy’n archwilio cyfleoedd arloesol ar gyfer iechyd gwyrdd, yn cefnogi mentrau presennol ac yn edrych am ffyrdd o wella ardaloedd coetir a mynediad ar gyfer pobl o bob gallu.

  Read More

  Eginiad

  : Dyffryn Dyfi

  Mae Eginiad yn brosiect a arweinir gan y gymuned a gefnogir gan Coed Lleol ac EcoDyfi, ar y cyd â Trywydd Iach. Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, ei nod yw helpu, ymgysylltu a gwella llesiant.

  Read More

  Prosiect Adfer Mawndiroedd

  : Castell-nedd Port Talbot

  Mae’r Prosiect Adfer Mawndiroedd yn adfer ardaloedd o fawndir hanesyddol rhwng Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, yn creu cynefin ar gyfer rhywogaethau prin sy’n diflannu fel llygod y dŵr a’r ehedydd. Mae’n canolbwyntio ar bron i 6700 hectar o dirlun, yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddarganfod y cyfoeth o dreftadaeth naturiol a diwylliannol mae'r ardal yn ei chynnig.

  Read More

  Latest Coed Lleol events
  AWW Denbighshire and Flintshire

  Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
  Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

  37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

  Anglesey | Weekly Walking Group

  • 07 May 2021
  Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

  37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

  Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
  Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

  37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

  Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
  A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

  Merthyr 3

  Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
  A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
  Cyrsiau
  20180408 154119

  Make a Shave Horse

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 21 May 2022 - 22 May 2022
  Learn how to make your own Shave horse in the traditional English Bodgers style. more...