DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ein partneriaethau

Mae partneriaid a chefnogwyr Coed Lleol yn cynnwys:

Mae gennym berthynas waith gref gyda Hybiau Sure Start a MIND rhanbarthol.

Mae sefydliadau partner Coed Lleol yn cynnwys:

 • Ynys Môn a Gwynedd: Dechrau’n Deg Ynys Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Blaen Y Coed, Tyddyn Môn (Coleg ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a chorfforol), Hafal, Gorwel, Tan y Maen (Grŵp Iechyd Meddwl), GISDA.
 • Sir Ddinbych a Wrecsam: Canolfan Sgiliau Coetir, Mind Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych
 • Ceredigion a Gogledd Orllewin Powys: Rhwydwaith Iechyd Awyr Agored Dyffryn Dyfi, EcoDyfi, Meddygfa GP Borth, Iechyd Dyffryn Dyfi, cymdeithas Tai Ceredigion, Drugaid, Mind Aberystwyth, Cyngor Sir Ceredigion,
 • Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf: Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf, Hafal, Gofal, Venture Out, Cyngor Sir Merthyr, Pinewhood House (Cartref Gofal Iechyd Meddwl), Ysbyty George Thomas (Cyfleuster Iechyd Meddwl), Drinkwise, Age well, Cartrefi Cymru, Gofal Iechyd Shaw, Accomplish a Priory.

 Yn benodol, rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ym meysydd

 • Iechyd a Llesiant ac Iechyd Cyhoeddus
 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Rheolaeth a chadwraeth coetiroedd

Os credwch y gallai fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, naill ai mewn lleoliad prosiect presennol neu yn y dyfodol, cysylltwch ag Amie Andrews, Rheolwr Coed Lleol  [[email protected]]

Latest Coed Lleol events

Neath | Friends of Craig Gwladus Events

 • Craig Gwladys Woods
more...

AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Anglesey | Weekly Walking Group

 • 07 May 2021
Weekly walking group meeting in different locations across Anglesey. more...

87291692 140703910749170 296604943903621120 n v2

Dolgellau | Grŵp coetir misol

 • Dolgellau
 • 13 May 2021
Join our monthly woodland group in Dolgellau every second Thurs of the month. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...
Cyrsiau
DSCN2441

Timber Measuring

 • Cashel Forest Trust, Rowardennan, Glasgow, G63 0AW
 • 25 Feb 2022 - 25 Feb 2022
The course is designed to provide woodland owners, managers, agents and contractors the ability to calculate accurately timber volumes in standing trees, woodland compartments and road side stacks. more...