DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Ein partneriaethau

Mae partneriaid a chefnogwyr Coed Lleol yn cynnwys:

Mae gennym berthynas waith gref gyda Hybiau Sure Start a MIND rhanbarthol.

Mae sefydliadau partner Coed Lleol yn cynnwys:

 • Ynys Môn a Gwynedd: Dechrau’n Deg Ynys Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Blaen Y Coed, Tyddyn Môn (Coleg ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a chorfforol), Hafal, Gorwel, Tan y Maen (Grŵp Iechyd Meddwl), GISDA.
 • Sir Ddinbych a Wrecsam: Canolfan Sgiliau Coetir, Mind Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych
 • Ceredigion a Gogledd Orllewin Powys: Rhwydwaith Iechyd Awyr Agored Dyffryn Dyfi, EcoDyfi, Meddygfa GP Borth, Iechyd Dyffryn Dyfi, cymdeithas Tai Ceredigion, Drugaid, Mind Aberystwyth, Cyngor Sir Ceredigion,
 • Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf: Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf, Hafal, Gofal, Venture Out, Cyngor Sir Merthyr, Pinewhood House (Cartref Gofal Iechyd Meddwl), Ysbyty George Thomas (Cyfleuster Iechyd Meddwl), Drinkwise, Age well, Cartrefi Cymru, Gofal Iechyd Shaw, Accomplish a Priory.

 Yn benodol, rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ym meysydd

 • Iechyd a Llesiant ac Iechyd Cyhoeddus
 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Rheolaeth a chadwraeth coetiroedd

Os credwch y gallai fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, naill ai mewn lleoliad prosiect presennol neu yn y dyfodol, cysylltwch ag Amie Andrews, Rheolwr Coed Lleol  [[email protected]]

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

 • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

 • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

 • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

 • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

 • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
20180420 101847

Sustainable Woodland Management OCN L3

 • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
 • 07 Jul 2022 - 09 Jul 2022
A course designed for new or aspiring woodland owners and managers who want to manage their woodlands to balance environmental, economic and social benefits. more...