TYFU GYDA'N GILYDD

Ein partneriaethau

Mae partneriaid a chefnogwyr Coed Lleol yn cynnwys:

Mae gennym berthynas waith gref gyda Hybiau Sure Start a MIND rhanbarthol.

Mae sefydliadau partner Coed Lleol yn cynnwys:

  • Ynys Môn a Gwynedd: Dechrau’n Deg Ynys Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Blaen Y Coed, Tyddyn Môn (Coleg ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu a chorfforol), Hafal, Gorwel, Tan y Maen (Grŵp Iechyd Meddwl), GISDA.
  • Sir Ddinbych a Wrecsam: Canolfan Sgiliau Coetir, Mind Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych
  • Ceredigion a Gogledd Orllewin Powys: Rhwydwaith Iechyd Awyr Agored Dyffryn Dyfi, EcoDyfi, Meddygfa GP Borth, Iechyd Dyffryn Dyfi, cymdeithas Tai Ceredigion, Drugaid, Mind Aberystwyth, Cyngor Sir Ceredigion,
  • Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf: Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf, Hafal, Gofal, Venture Out, Cyngor Sir Merthyr, Pinewhood House (Cartref Gofal Iechyd Meddwl), Ysbyty George Thomas (Cyfleuster Iechyd Meddwl), Drinkwise, Age well, Cartrefi Cymru, Gofal Iechyd Shaw, Accomplish a Priory.

 Yn benodol, rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ym meysydd

  • Iechyd a Llesiant ac Iechyd Cyhoeddus
  • Sgiliau ar gyfer gwaith
  • Rheolaeth a chadwraeth coetiroedd

Os credwch y gallai fod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, naill ai mewn lleoliad prosiect presennol neu yn y dyfodol, cysylltwch ag Amie Andrews, Rheolwr Coed Lleol  [[email protected]]