DOD Â CHOETIROEDD YN FYW

Conwy

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) yn cynnal grwpiau gweithgareddau iechyd a lles mewn coetir yn Conwy, yn rhan o raglen Coed Actif Cymru. Dewch i weld sut all coetiroedd adfywio eich enaid, tra byddwch chi’n dysgu gofalu am yr amgylchedd.

BETH SY’N DIGWYDD YN COED ACTIF CONWY? 

Bwriad ein sesiynau yw rhoi’r cyfle i’r aelodau ddysgu sgiliau newydd, magu hyder, rhoi amgylchedd cyfeillgar a chyfle i wneud ffrindiau, treulio amser yn yr awyr agored a gwarchod yr amgylchedd naturiol.

Gall pob sesiwn roi sylw i amryw o weithgareddau coetir, fel:

- Coginio ar dân gwersyll a chwilota
- Crwydro coetir
- Gweithgareddau cadwraeth
- Crefftau coetir
- Campfa werdd
- Sgiliau goroesi
- Ymwybyddiaeth ofalgar
- Bod yn un â’r goedwig
- A llawer mwy!

 

PAM DDYLWN I YMUNO?

Gwelwyd bod treulio amser mewn coetir yn lleihau pwysedd gwaed a chyfradd curiad y galon, yn lleihau faint o hormonau straen a gynhyrchir, yn rhoi hwb i’r system imiwnedd ac yn gwella’r teimlad o les yn gyffredinol.


DEWCH I GYFARFOD Â THÎM 

Heli Gittins yw Swyddog Prosiect Conwy, ac mae ganddi gefndir o weithio mewn partneriaeth â Golygfa Gwydyr yn Llanrwst ar astudiaeth ddichonolrwydd yn cyflwyno sesiynau iechyd a llesiant. Mae Heli wedi datblygu Step into Nature, cwrs 6 wythnos, ac mae wedi cyflwyno hwn gyda chyfranogwyr o MIND. Bellach, mae’n sefydlu sesiwn fisol a fydd yn cael ei chynnal yn Llanrwst i ddechrau, ond a fydd yn cael ei hymestyn i safleoedd newydd i gyflawni rhaglenni.

[email protected]

Ewch i'n tudalen digwyddiadau, ac ar ein tudalen Facebook am y newyddion diweddaraf.


 

 

 

Latest Coed Lleol events
AWW Denbighshire and Flintshire

Wrexham | Weekly Walking Group

  • 05 May 2021
Actif Woods Wrexham weekly walking group on Wednesday afternoons. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ynys Môn | Grŵp Coetir Wythnosol

  • 07 May 2021
Grŵp coetir wythnosol yn cwrdd mewn lleoliadau gwahanol ledled Ynys Môn. more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Fortnightly Friday Woodland Sessions

  • 14 May 2021
Fortnightly Friday Woodland Sessions in Ceredigion more...

37238789 1763212053761571 898463353951748096 o

Ceredigion | Wednesday Walkers

  • 19 May 2021
A weekly Wednesday walking group in Ceredigion more...

Merthyr 3

Merthyr Tydfil | Monthly Woodland Group

  • 24 May 2021
A monthly woodland group in Cyfartha Park in Merthyr Tyfil more...
Cyrsiau
thumbnail image001

Spoon Carving

  • The Green Wood Centre, Coalbrookdale, TF8 7DR
  • 13 Aug 2022 - 13 Aug 2022
Spoon carving is a great way to start carving and to learn about the properties of wood. Each spoon is completely unique and they make great presents! more...