TYFU GYDA'N GILYDD

Chwalu Rhwystrau – Abertawe 

Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn cynorthwyo oedolion a theuluoedd o gefndiroedd amlddiwylliannol ledled Abertawe i brofi sgiliau newydd yn yr awyr agored a’n helpu i ddysgu am eu cefndiroedd a’u diwylliannau gwahanol sy’n ein galluogi i gefnogi eu hanghenion unigol. Rydym yn cydweithio gyda Race Council Cymru a The Centre for African Entrepreneurship.