TYFU GYDA'N GILYDD

‘Hwb Iechyd Gwyrdd’ Cynefin - Sir Gaerfryddin

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i ddatblygu dyfodol ‘Hwb Iechyd Gwyrdd’ Cynefin, ac rydym wedi derbyn cyfanswm o £270,000 o gyllid. Byddwn yn cyflwyno ystod eang o raglenni 6 wythnos a gweithgareddau untro i bobl leol yn Sir Gaerfyrddin gael mynediad atynt a dysgu sut all rhyfeddodau byd natur gefnogi iechyd a llesiant. Dysgwch beth sy’n digwydd yn yr Hwb ar ein tudalen Facebook.